RES PROJESİNE BAŞKAN ARAS’TAN TEPKİ

MHA-Bodrum ve Milas ilçeleri, Mazı, Demirciler, Gökpınar, Akçakaya, Fesleğen ve
Demirciler Mahallelerinde, geçtiğimiz yıllarda yanan ormanlık alanların bir
kısmını da içine alan Rüzgâr Enerji Santrali Projelerine Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, bir kez daha tepki gösterdi.
Proje uygulayıcı şirket tarafından Fesleğen Mahallesi Köy Kahvesinde gerçekleştirilen halk
katılımı toplantısı için bölgeye giden CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, Bodrum
Belediyesi meclis üyeleri, çevreciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tepkilerini dile
getirirken Başkan Ahmet Aras geçtiğimiz yıllarda yanan ormanlık alanlar ve tarım vasıflı
arazilerin bir kısmını içine alan bu projelerin mevzuata uymadığını, buralarla ilgili tasarrufta
bulunanların işi oldu bittiye getirmeye çalıştığını söyleyerek düzenlenen toplantılara
katılmayacağını söyledi.
Plan İptal Edildi Ama
Başkan Aras yaptığı açıklamada, 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından sonra Mazı
bölgesinde orman alanlarına, vatandaşın zeytinlik alanlarına Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı
(YEKA) şerhi düşüldüğünü öğrendiklerini belirterek şunları ifade etti:
“Bunu biz daha sonra öğrendik. Daha önce köylüye vatandaşa muhtarımıza böyle bir bilgi
verilmemişti. Bu şerhleri öğrenince tabii ki toplumda bir tepki yarattı. Bunun üzerine
1/100.000’lik planda dava süreci başlattık. Daha sonra da burada yapılan planı öğrendik ve
bu planı davayla iptal ettirdik. Çünkü 1/100.000’lik planda yer almayan bir konunun alt
ölçekli bir planda yer alması imkansızdır. Biz, bu YEKA alanını burada iptal ettirmiştik. Ancak
tekrar bir plan değişikliğine gittiler. Ortakent’te de bunu yapmışlardı. Hukuka neresinden
gitseniz başka bir çıkar yol bularak insanların haklarına, hukuklarına onlara sormadan onlara
danışmadan ilerleyen bir yol ve süreç bulunuyor. Burada da şöyle bir durum var: Biz davamızı
açmışız, kazanmışız; arkasından yeni bir plan daha yapılmış. Bu planda da aynı zamanda da
alınan lisansa uygun olan proje de ikiye bölünmüş. İki ayrı aşama olarak önümüze getirilmiş.
Daha önce biz bütün olarak biliyorduk ve bütün olarak ÇED toplantısı yapılacaktı. Burada da
oldu bittiyle karşı karşıya kalmış durumunda olabiliriz. ÇED sürecini ikiye bölüyorlar ve iki ayrı
ÇED olarak önümüze getiriyorlar toplantılarda.”
Yer Seçimi Yanlış
Özellikle yer seçiminde problem olduğunu savunan Başkan Ahmet Aras, “Biz bunu kendimiz
uydurmadık. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanunda, yenilenebilir enerji üretim alanlarının yer seçiminde kriterler var.
Diyor ki ‘6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan alanlardaki yatırımların gerekli izinler
alınarak öncelikli olarak orman niteliğini kaybetmiş alanlarda gerçekleştirilmesi esastır.’ Biz o
zaman niye buradayız? Bizim ormanlarımızı bunun için mi yaktınız? Orman niteliğini
kaybetmiş yerlerde yapmak için mi bunlar yapılıyor burada? Bunun çok net bir şekilde
açıklanması gerekmektedir. Özellikle Artuna ve Artuna-2’nin birçok tribünü orman alanlarının
yanı sıra tarım alanlarında da kalmaktadır. Yine kanunda diyor ki ‘Tarımsal üretim amaçlı
korunması esas olan 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalan

tarım arazilerinde yapılacak olan yatırımlarda 5403 sayılı kanun hükümleri kapsamında, tarım
dışı amaçla kullanım izni alınması zorunludur.’
Gerekli Mücadele Sürecek
Mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Başkan Ahmet Aras, “Orman alanlarının herhangi
bir şekilde kesinlikle orman vasfını kaybettiği tescil edilmemişken ki yanan orman alanları
anayasa gereği kesinlikle farklı amaçla kullanılamaz, imara konu edilemez ya da farklı bir
şekilde değerlendirilemez. İşte buradaki iki maddeye uygun olarak zaten biz bu konunun
gerçekleşmeyeceğinde hem fikiriz ve bunun için buradayız. Bizi bu konuda ikna edemezler.
Hukuken bizim elimiz sağlam. Biz bunun üzerine gerekli mücadelemizi hem Bodrum’da hem
de Milas’ta sürdüreceğiz.” dedi.
Daha önce Mazı Mahallesi’nde tepkisini gösteren Başkan Aras, düzenlenen halk katılımı
toplantılarına bir kez daha tepki göstererek ilgililere itirazlarını belirtti ve toplantıya katılım
sağlamadı.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu