Mersin 6’lı Masa Kadın Politikaları Toplantısı Yapıldı

MHA-Mersin İYİ Parti ev sahipliğinde Mersin Kadın Politikaları Başkanı Tuğba DURUR’un daveti ile Millet İttifakı Kadın Politikaları Başkanları bir araya geldiler. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı Kadın Politikaları ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6’lı masa toplantısında çeşitli gündem maddeleri üzerinde görüşülerek karalar alındı. Görüşülen konularla ilgili kararlar alınan toplantıdan sonra bir mutabakat metni imzlandı. İYİ Parti Mersin Kadın Politikaları Başkanı Tuğba Durur, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç,Deva Partisi Mersin Kadın Politikaları Başkanı Songül Abdan, Demokrat Parti Mersin Kadın Politikaları Başkanı Zerrin Ebrem Gelecek Partisi Mersin Kadın Kolları Başkanı Dilara Hergül’ün katıldığı toplantıya, saadet partisi Kadın Politikaları Başkanının mazereti nedeniyle katılamadığı belirtildi. Yapılan toplantı sonunda mutabakat metni de yayımlandı. 
MİLLET İTTİFAKI OLARAK RAHATSIZLIKLARI VE ENDİŞELERİ YOK

EDECEĞİZ

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna
İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde, koruyucu ve önleyici tedbirlerin tanımı yapılmıştır.
İnsan haklarını ele alan 6284 sayılı Kanun; değiştirilmesi teklif dahi edilemez
hükümler içermektedir. 6284 sayılı kanunu kaldırmak, kadınları sosyal hayatta yok saymak
anlamına gelmektedir. Kanunun uygulanmasında her ne kadar aksaklıklar mevcut olsa da,
özellikle Türkiye’de, kadın şiddetinin korkunç boyuta ulaştığı bu süreçte, kadınları ve
çocukları koruyacaktır. Kaldı ki son yıllarda gerek İstanbul Sözleşmesinden imza çekilmesi
gerekse de bir seçim yatırımı gibi 6284 sayılı yasanın tartışmaya açılması aleni şekilde kadın
cinayetlerini, çocuk istismarlarını arttırmıştır. Toplumda “kadın meselesi” siyasi bir mesele
haline getirilmiş ve topluma bu algı yerleştirilmiştir. Öncelikle “kadın” önyargısını kırarak,
kanunların ve uygulamaların gelişimi üzerine yoğunlaşmak gerekir. Yaşam hakkının cinsiyete
bağlı olmaksızın sürekliliğinin sağlanması ancak emredici hükümlerle mümkündür. Bu
anlamda 6284 sayılı yasa kadınların ev içinde, sosyal hayatta vazgeçilmezidir. Seçim
yatırımına konu edilemeyecek kadar hayati önem arz eden 6284 sayılı yasanın tartışmaya
açılması kabul edilemez. Çünkü kadınlar yasanın siyasi propaganda yapılmasıyla
özgürlüklerinin kısıtlanmasından endişe duymakta ve gelecek kaygısı çekmektedirler.
6’lı masa kadınları olarak, Millet İttifakı çatısı altında, bu rahatsızlıkları ve endişeleri yok
etmek için elimizden gelenin fazlasını yaparak var olacağız.
Z KUŞAĞININ İŞSİZLİK VE EKONOMİK SORUNLARINI ÇÖZEREK, EĞİTİMDE

KALİTEYİ SAĞLAYACAĞIZ

Günümüzde yaşanan sosyoekonomik sorunlar, kişi başına düşen milli gelir, ortalama
ömür, okuma yazma oranı, beslenme, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi durumlar göz
önünde tutulduğunda, Türkiye’de yaşanan derin yoksulluk ortadır. Toplumun başlıca yapı taşı
olan ailelerin alım gücü düşmüştür. Alım gücünün düşmesi, en çok da yerel işletmeler ve
üreticileri etkilemektedir. Özellikle kadın üretici ve işletmecilerin sorunlarının yerinde tespiti
ve bu sorunların çözümü için gerekli desteğin verilmesi masamızın diğer önemli konusuydu.

Bu seçimlerde kadınlar ve ilk kez oy kullanacak olan Z kuşağı gençler en önemli öznedir.
Gençlik üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarına göre; işsizlik ve ekonomik sorunlar,
eğitimin kalitesindeki yetersizlik, sosyal ve kültürel aktivitelere katılabilecekleri gençlik
merkezlerinin olmaması, internet kullanımı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Z kuşağının en
önemli sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençler Eğitimli işsizlik karşısında gelecek
korkusu taşımaktadır. Bu anlamda gençlerin endişeleri de tıpkı kadınların endişeleri gibi
varoluş anlamını taşımakta olup, birlikte hareket edilerek çözümler bulması yönünde adımlar
atılacaktır.
KENT KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNDE STK’LARLA İŞBİRLİĞİ
Kent kültürünün ve kimliğinin canlandırılması ile korunmasında yerel yönetimlerin
etkisi büyüktür. Kentin geleneksel ve kültürel özellikleri göz önüne alınarak, kentin
dinamiklerine göre politikalar geliştirilmesi, belediyeler için uygulama ve etki noktasında
önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu bağlamda Mersin’in marka kent olması için Mersin
mozaiğine ait kültürel politikaların gerçekleştirilmesi hususunda, 6lı masa kadınları olarak
gerek belediyeler gerekse STK lar ile görüşme sağlanarak birlik ve beraberlik içerisinde
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
MERSİN’DE DEPREMZEDE KADINLARIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ
Depremle beraber büyük göç alan Mersin, göçün olumsuz etkilerini görmeye ve
hissetmeye başlamıştır. Göçle beraber, okulların yetersiz kalması teminatımız olan çocuklara
büyük zarar vermektedir. Okullar ve derslik sayılarının azlığı, sınıf mevcudunun artması hem
öğrencilerin hem de öğretmenlerin verimini düşürmektedir. Ancak göç sadece çocukları
etkilememiştir. Kontrolsüz ani nüfus artışı işsizliği daha da derinleştirmiştir. Bu yük de en çok
kadınları etkilemiştir.
Depremzed e kadınların sıkıntıları sadece iş ile sınırlı değildir. Hanelerin temel
ihtiyaçlarının karşılanması da kadınların üzerinde olması başlıca sorundur. Temel ihtiyaç
sadece maddi gelir değildir. Ev içi sorumlulukların hepsi temel ihtiyaç kategorisinde yer alır.
Çocukların bakımı, beslenmesi ve hastalanmaları halinde çocuğun sorumluluğu annenin
üzerindedir. Depremzede kadınlar bunların yanı sıra şiddet ve güvenlik korkusuyla karşı
karşıya kalmaktadırlar. Kendilerini her bakımdan güvende hissetmeleri açısından depremzede
kadınlar ile işbirliği yapılarak sorunlarına çözüm bulunacaktır.
Biz 6’lı masa olarak, hiçbir kadını arkamızda bırakmamaya söz veriyoruz. Biz
biliyoruz ki; Kadın Kadının Yurdudur!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu