Memur maaşlarına iyileştirme ve Bayram ikramiyesi istiyoruz.

MHA-Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, memurun aldığı maaşla geçinemediğini belirterek maaşlara iyileştirme yapılmasını ve Bayram ikramiyesi verilmesini istedi.
TÜİK başta olmak üzere kurum ve kuruluşların açıkladığı aylık enflasyonun piyasa
enflasyonunun altında olduğuna dikkat çeken Taşkın; eğitim, giyim ve ulaşımdaki artışın
memuru daha çok zorladığını, gıdadaki artışın ise memuru tam anlamıyla yıprattığını
söyleyerek dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının artık yorulduğunu ve buna çözümün
hükümetin elinde olduğunu söyledi.
Anayasa ile güvence altına alınan insanca yaşama hakkının, yine Anayasa ile güvence altına
alınan; çalışanların refahını ve huzurunu sağlayarak hayat seviyesini yükseltmek, ekonomik
ve sosyal engelleri kaldırarak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları
hazırlamak sosyal devlet ilkesinin gereği olarak devletin asli görevlerinden olduğuna dikkat
çeken Taşkın şunları söyledi:
“Devlet, çalışanlar arasında ayrım yapmadan adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sistemi
uygulamakla mükelleftir. Gelir dağılımı adil olmalıdır. Dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının
milli gelirden aldığı payın her geçen gün düştüğü görülmektedir. Özellikle enflasyonun
zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptığı bu piyasa düzeninde devlet gerekli önlemleri
almakla mükelleftir. En düşük maaş alan emekliye 2.000 lira zam, 2.000 lira Bayram
ikramiyesi verilirken; zamların altında inleyen, enflasyon farklarını bile altı ayda bir alan,
temel ihtiyaç maddelerini karşılayamayan memura hiçbir iyileştirme yapılmaması sosyal
devlet ilkeleriyle çelişmektedir. Anayasa’nın 55’nci maddesine göre “…Devlet, çalışanların
yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan
yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır…” Bu nedenlerle ülkemizin geçim şartları ve yüksek
enflasyon nedeniyle satın alma gücünün hızla düşmesi de dikkate alınarak memurların
ekonomik durumları iyileştirilmelidir. Memurlar, bayramdan önce ikramiye ve maaş
iyileştirmesi ile sevindirilmelidir: Bayram öncesinde çoluğuna çocuğuna üst baş alacak,
anasını babasını, akrabalarını ziyaret edebilecek bir ekonomik pozisyon sağlanmalıdır. Kamu
çalışanlarının ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla; gelir vergisi dilimi
yükseltilmeli, gelir vergisi oranı %15’te sabitlenmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok
vergi alınmasını sağlayacak adil bir sisteme geçilmelidir.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu