Kömür Talebi 2023’te Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıkacak

MHA-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Kalaycı, 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nin ikinci gününün açılışında şu konulara dikkat çekti: “Yerli kaynağımız kömürden milli çıkarlarımız doğrultusunda temiz kömür teknolojileriyle sonuna kadar faydalanmalıyız. Dünyada 2023 yılında kömür talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak. Kömür, dün, bugün ve gelecekte de enerji karmalarındaki payını koruyacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kömür Birliği’nin uluslararası partnerliğinde Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından düzenlenen 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi (IV. Clean Coal Technologies Summit – CCTS)’nin ikinci günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Şeref Kalaycı’nın konuşmasıyla başladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunda kömürden enerji üretmemiz gerekli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Şeref Kalaycı şunları söyledi: “Enerjide arz güvenliği açısından kömürün ülkemiz için kritik öneme sahip bir maden olduğunu hepimiz biliyoruz. Kömür, dün olduğu gibi bugün de kesintisiz enerji sunan en önemli enerji kaynaklarından biri olarak enerji karmalarından önemli bir pay almaya devam ediyor. Global anlamda bakıldığında dünyada büyük ölçüde sera gazı salımı yapan ülkeler kömür üretimlerini 2050-2060’lı yıllara kadar sürdüreceklerini deklare ederken, yüzde 0,2’lik kirletme payına sahip bir ülke olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, yerli kaynağımızdan milli çıkarlarımız doğrultusunda sonuna kadar faydalanmalıyız. Daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilebilmesi için sürekli ve kesintisiz enerji arzı sağlayan kömürden enerji üreten santraller gibi baz yük santrallerin kurulu gücünün artırılması gereklidir.”

Avrupa kömüre döndü, enerjide dışa bağımlılıkla mücadele için yerli kömür üretimimizi artırmalıyız

Rusya – Ukrayna krizinin neden olduğu belirsizliklerin doğal gaz ve elektrik fiyatlarında hızlı ve rekor seviyede yükselişlere neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kalaycı: “Avrupa’nın kış aylarında kömür kaynaklı enerji üretimine ağırlık vermesi bekleniyordu. Özellikle Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Polonya, Macaristan, Çekya ve Yunanistan’ın kömürden daha fazla elektrik üretimine yöneleceği öngörülüyordu nitekim öyle de oldu. Ülkemizde yılda yaklaşık 40 milyon ton kömür ithal ettiğimiz bir ortamda, bunun önüne geçebilmek için, en kaliteli kömürlerimizi en kısa sürede üreterek 2018 yılında 100 milyon ton sınırını aştığımız kömür üretimimizi çok daha fazla artırmak zorundayız. İthal kömürde yaşanan yüksek fiyat artışı ve enerjide dışa bağımlılıkla mücadele, ülkemizde yerli kömüre olan talebi de artırdı ve artırmaya devam edecek” diye konuştu.

Kömür 2040 yılında bile küresel enerji arzındaki payını koruyacak

Prof. Dr. Kalaycı sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası Enerji Ajansı’nın yenilenebilir ya da alternatif yakıtların kullanımlarının artacağı ve enerji verimliliğine ya da karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çabaların geliştirileceği öngörülerine dayalı olan iyimser senaryosunda bile kömürün 2040 yılında küresel enerji arzı içerisindeki payını nispeten koruyacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda yeni alternatif enerjilerin fosil kaynaklardan uzaklaşılarak enerji ihtiyacını tam olarak karşılayamayacağını biliyoruz. Karbon Çağı devam ettiği sürece kömür de kullanılmaya devam edecek. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan rapora göre, dünyada kömür tüketiminin artarak, yaklaşık on yıl önce ulaştığı rekor seviyeye geri dönmesi, hatta kömür talebinin 2023’te tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.”

Temiz kömür teknolojilerinden üretimin tüm süreçlerinde faydalanmalıyız

Prof. Dr. Kalaycı: “Linyitlerimizin çevresel faktörler, maliyet ve satışlar yönünden tamamının kullanılabilir olması için yenilikçi teknolojilerle iyileştirilmesi, emisyon ve diğer çevre kirliliği yaratan özelliklerinin bertaraf edilmesi gerektiği açıktır.  Bu ancak “Temiz Kömür Teknolojileri” ile mümkün olur. Diğer bir anlatımla, kömürün üretim, hazırlanma ve kullanım süreçlerinde çevre ile beraber verimliliğin ön planda tutularak değerlendirilmesi Temiz Kömür Teknolojileri olarak tanımlanıyor. Bu teknoloji ile hem emisyon ve atıkların azaltılması, hem de kömürden elde edilecek enerjinin artırılması hedefleniyor.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu