Horasan ERFED Başkanı Şahin: Alevi inanç kurumları siyasete alet edilemez!

MHA-Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED), Alevi inanç kurumlarının

siyasete dahil olmasına tepki gösterdi. İnanç kurumlarının siyasi faaliyetlerinin Anayasa

tarafından yasaklandığına işaret eden Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan

ERFED) Başkanı Mehmet Şahin, “bir aday lehine açık siyasi propaganda yapan bu

kuruluşların yöneticileri, Alevi inanç toplumunu ülkemizi geren siyasi kamplaşmaya

katılmaya zorlamakta, bu yolla istismar etmekte ve hepimizi son derece tehlikeli bir

geleceğe sürüklemektedirler” şeklinde konuştu.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) Başkanı Mehmet Şahin,

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna ilişkin tutum ve görüşlerini

açıklamak üzere federasyon genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Seçim sonucunu “behs ve hüsn-ü rıza” ile karşılamak gerektiğinin altını çizen Horasan

ERFED Başkanı Şahin, “Alevi inanç toplumunu temsil iddiasındaki kimi kuruluşların

seçimlerde bir aday lehine kurumsal kimlikleri ile açıktan siyasi propaganda yapmaları

üzerine, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak bir basın

açıklaması ile seçimlere dair görüşlerimizi paylaşmamız zorunlu hale gelmiştir.” dedi.

İNANÇ KURUMLARI SİYASETE DAHİL OLAMAZ

Anayasa’da inanç kurumlarının siyasete dahil olmasının açıkça yasaklandığına işaret eden

Horasan ERFED Başkanı Şahin, laikliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında

gösterildiğini belirterek, “Alevi inanç kurumu oldukları iddiasında bulunan bazı kuruluşların

seçim rekabetinde adaylar lehine açıktan siyasi propaganda faaliyetleri yürüttüklerini

üzülerek izlemekteyiz.” dedi.

Kimi Alevi kurumlarının yöneticilerinin bu siyasi faaliyetlerinden kendilerine çeşitli

düzeylerde şahsi menfaat umduklarını belirten Horasan ERFED Başkanı Şahin, “bu

kuruluşların yöneticileri Alevi inanç toplumunu ülkemizi geren siyasi kamplaşmaya

katılmaya zorlamakta, bu yolla istismar etmekte ve hepimizi son derece tehlikeli bir

geleceğe sürüklemektedirler.” ifadelerini kullandı.

ALEVİLİĞİ SİYASETE ALET EDENLER BİLİNDİK ÇEVRELER

“Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak Türk Milletinin ebedi

lideri Mustafa Kemal Atatürk’e, Anayasamıza ve yasalarımıza tam bağlılığımızı bu vesile

ile bir kez daha ifade etmek isteriz” şeklinde basın açıklamasına devam eden Başkan

Şahin, Alevi inanç toplumunun kişisel ve siyasi menfaatler uğruna ateşe atılmasına izin

vermeyeceğiz, dedi.

Toplumsal birliğimizi ve dirliğimizi parçalamak amacıyla inanç alanında büyük bir saldırı ile

karşı karşıya olunduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, “Alisiz” bir Alevilik yaratmak için

devreye sokulan sinsi planların da inanç dünyamıza yönelik topyekun saldırının parçası

olduğunun altını çizdi.

Başkan Şahin devamla, “Bilmenizi isteriz ki, Laiklik ilkesini ayaklar altına alanların, Alevi

toplumunu gelecekte oluşabilecek mezhep savaşları karşısında ateşe atanların ve bir

adayı desteklemek için Alevi inanç kurumlarını siyaseten istismar edenlerin yine aynı

ekipten olması tesadüf değildir.” ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLETİ TOPYEKUN TERÖR SALDIRISI İLE KARŞI KARŞIYADIR

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) Genel Başkanı Mehmet

Şahin basın açıklamasının sonunda, Türk Milletinin ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel

alanda büyük ve topyekun terör saldırısı ile karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle

konuştu: “Ne, ülkemizi küresel tefecilere boyun eğdirecek bir ekonomik modele ikna etmeye;

Ne, bizi ülkemizin ve komşularımızın bölünmesi ile sonuçlanacak küresel planlara razı

etmeye; Ne de, Milletimizi Doğu Akdeniz ve Ege’de ABD/NATO kuşatması ve tehditi ile “yola

getirmeye” kimsenin gücü yetmeyecektir.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED), Alevilerin de içinde olduğu

Milletimizin kültür ve inançlarını özgürce yaşamasının, ancak vatanımızın bağımsızlığını ve

bütünlüğü koruyarak ve Cumhuriyetimizin Laiklik ilkesine sahip çıkarak mümkün olduğu

kanaatindedir. Seçim sonuçlarının, Aziz Milletimiz için hayırlara vesile olmasını diler, adaylara başarılar

dileriz. İşte, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’nun basın açıklamasının tam metni:

HORASAN ERENLERİ DERNEKLER FEDERASYONU’NDAN

28 MAYIS SEÇİMLERİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,

Ülkemiz 28 Mayıs’ta Millet iradesi ile geleceğini belirlemek üzere yeniden sandık başına

gidiyor. Milletimizin teveccühünün sandıklara huzur ikliminde yansıyacağına olan inancımız tamdır.

Seçimi, toplumsal barışı güçlendirecek behs ve hüsn-ü rıza ile karşılamak gerekirken, kimi

siyasetçi ve aydınların kamplaştırıcı ve çatışmacı üslûp içerisine girmeleri yanında, Alevi

inanç toplumunu temsil iddiasındaki kimi kuruluşların seçimlerde bir aday lehine kurumsal

kimlikleri ile açıktan siyasi propaganda yapmaları üzerine, Horasan Erenleri Dernekler

Federasyonu (Horasan ERFED) olarak bir basın açıklaması ile seçimlere dair görüşlerimizi

paylaşmamız zorunlu hale gelmiştir.

Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,

Anayasamızın 26. ve 67. Maddeleri yurttaşların siyasi kanaat oluşturma ve kanaatlerini

yayma haklarını güvence altına almaktadır. Her bir yurttaşımızın siyasi kanaatleri

doğrultusunda tercihte bulunmak ve bunu açıklamak hakkı Anayasa güvencesi altındadır.

Öte yandan, dini kurumlar ve yöneticilerine siyasi kanaatlerini açıklamak ve siyasi

kanaatleri doğrultusunda propaganda yapmak yasaklanmıştır.

Ülkemizde Laiklik, diğer yorumlarının yanında, dini kurumların ve din adamlarının siyasi

faaliyetin dışında tutulması olarak anlaşılmıştır. Anayasamızın başlangıç maddesinde bu

durum “lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya

 

kesinlikle karıştırılamayacağı” şeklinde ifade edilmiş ve 2. maddesinde de, Laiklik, Türkiye

Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında gösterilmiştir.

Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,

Alevi inanç kurumu oldukları iddiasında bulunan bazı kuruluşların seçim rekabetinde

adaylar lehine açıktan siyasi propaganda faaliyetleri yürüttüklerini üzülerek izlemekteyiz.

Kimi Alevi kurumlarının yöneticileri bu siyasi faaliyetlerinden kendilerine çeşitli düzeylerde

şahsi menfaat umabilirler. Ancak, inanç kurumlarını bir partinin ve adayın siyasi

propaganda aracına dönüştürmek, Anayasamızda belirtilen ve hepimizin korumak zorunda

olduğu temel ilkelerimizden olan Laiklik açısından son derece tehlikelidir ve açıkça suç

teşkil etmektedir.

Daha da önemlisi, bir aday lehine açık siyasi propaganda yapan bu kuruluşların

yöneticileri, Alevi inanç toplumunu ülkemizi geren siyasi kamplaşmaya katılmaya

zorlamakta, bu yolla istismar etmekte ve hepimizi son derece tehlikeli bir geleceğe

sürüklemektedirler.

Din ve mezhep savaşları her dönemde, din ve siyasetin ayrışamayışından ve kimi

çevrelerin kendi siyasi iktidar hedefleri uğruna din ve mezhep gruplarını istismar

girişiminden çıkmıştır.

Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,

Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’mizin Anayasası hepimizin uymak ve gözümüz gibi

korumak zorunda olduğumuz bir temel uzlaşı metnidir.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak Türk Milletinin ebedi

lideri Mustafa Kemal Atatürk’e, Anayasamıza ve yasalarımıza tam bağlılığımızı bu vesile

ile bir kez daha ifade etmek isteriz.

Emperyalist güçler tarafından vatanımız üzerinde türlü oyunlar oynanırken, kaostan medet

uman kimi çevrelerin ekmeğine yağ sürecek bir davranış olan, Alevi inanç kuruluşlarının

bir aday lehine siyasi propaganda faaliyeti yürütmelerini kınıyor ve mahkum ediyoruz.

Bu istismara alet edilen Alevi inanç kurumlarının başındaki yöneticileri de uyarıyoruz:

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak, Alevi inanç toplumunu

kişisel ve siyasi menfaatleriniz uğruna ateşe atmanıza izin vermeyeceğiz!

Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,

Geleneksel aile yapımızı parçalayarak toplumsal birliğimizi ve dirliğimizi yok etmeyi

planlayan “kültürel” saldırıların en önemli hedeflerinden birisi de inanç dünyamızı

çözülmeye uğratmaktır.

Alevi inancı ve Aleviler de bu saldırıların hedefindedir. “Alisiz” bir Alevilik yaratmak için

devreye sokulan sinsi planlar, inanç dünyamıza yönelik topyekun saldırının parçasıdır.

Bilmenizi isteriz ki, Laiklik ilkesini ayaklar altına alanların, Alevi toplumunu gelecekte

oluşabilecek mezhep savaşları karşısında ateşe atanların ve bir adayı desteklemek için

Alevi inanç kurumlarını siyaseten istismar edenlerin yine aynı ekipten olması tesadüf

değildir.

Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,

 

Türk Milleti ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel alanda büyük ve topyekun terör saldırısı ile

karşı karşıyadır.

Ne, ülkemizi küresel tefecilere boyun eğdirecek bir ekonomik modele ikna etmeye;

Ne, bizi ülkemizin ve komşularımızın bölünmesi ile sonuçlanacak küresel planlara razı

etmeye;

Ne de, Milletimizi Doğu Akdeniz ve Ege’de ABD/NATO kuşatması ve tehditi ile “yola

getirmeye” kimsenin gücü yetmeyecektir.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED), Alevilerin de içinde olduğu

Milletimizin kültür ve inançlarını özgürce yaşamasının, ancak vatanımızın bağımsızlığını ve

bütünlüğü koruyarak ve Cumhuriyetimizin Laiklik ilkesine sahip çıkarak mümkün olduğu

kanaatindedir.

Seçim sonuçlarının, Aziz Milletimiz için hayırlara vesile olmasını diler, adaylara başarılar

dileriz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu