Dünya genelinde şirketler 2023 yılında da alacak peşinde koşacak

MHA-Allianz Trade tarafından, küresel çapta ticari finansman açığına yönelik yapılan araştırma 2023 yılında da şirketlerin tahsilat sıkıntısı yaşayacağını gösteriyor. Şirketlerin tahsilat durumu ve müşterilerinin ödeme davranışlarındaki aksaklıkların da analiz edildiği araştırma, ödeme davranışlarındaki aksaklıklar nedeniyle oluşan 30 trilyon dolarlık likidite açığının bir süre daha kapanamayacağına işaret ediyor.   

 

Ticari alacak sigortasında dünya lideri Allianz Trade’in, küresel çapta ticari finansman açığına yönelik araştırması yayınlandı. Şirketlerin tahsilat durumu ve ödeme davranışlarındaki aksaklıkların da analiz edildiği araştırmaya göre, şirketler 2023 yılında da tıpkı 2022’de olduğu gibi alacaklarının peşinde koşacak.  İşletme Sermayesi Gereksinimlerinde (İSG) 2008 yılından bu yana, dünya çapında en büyük yıllık artışın gerçekleştiği belirtilen araştırmada, ödeme davranışlarındaki aksaklıklar nedeniyle oluşan 30 trilyon dolarlık likidite açığının bir süre daha kapanmayacağı vurgulanıyor. 

 

Dünya genelinde şirketlerin İSG ihtiyaçları 15 yılın zirvesinde

 

Allianz Trade’in araştırmasına göre, küresel olarak işletmelerin, işletme sermayesi gereksinimleri 2021 yılındaki 3 günlük artışın ardından 2022 yılında da 9 gün artarak 72 günlük ciro seviyesine ulaştı. Bu da 15 yılın en büyük artışı anlamına geliyor. İşletme sermayesi gereksinimindeki artış nedenleri arasında düşük büyüme oranları, yüksek enflasyon, finansman maliyetlerindeki artış ve alacak tahsilindeki aksaklıklar yer alıyor. Diğer bir deyişle mali kaynakların önemli bir kısmı işletme faaliyetlerini sürdürebilmeye ancak yettiği için şirketler; yatırım, ürün geliştirme, coğrafi genişleme, satın alma, modernizasyon ve borç azaltmaya geniş bir kaynak ayıramıyor.  Allianz Trade ekonomistlerine göre, küresel olarak işletme sermayesi gereksinimi bu yıl genel olarak sabit kalacak. Alacak ve ödeme vadelerinin bir miktar artacağı da vurgulanan araştırmada, stok vadelerinin ise aynı oranlarda azalacağı tahmin ediliyor. Zira; yavaşlayan ticari faaliyetler, üretimde arz fazlası ve finansal koşulların zorlaşması stokların azalmasına ve tahsilatlarda gecikmelerin artmasına neden olabilir. 

 

Dünyada şirketlerin yüzde 17’si tahsilat için 90 günden fazla bekliyor

 

Öte yandan, alacak vadesi ve stok vadesinin 5 gün artarak sırasıyla 59 ve 50 güne yükselmesinin de işletme sermayesi ihtiyacındaki yıllık artışa eşit oranda katkıda bulunduğu belirtilen araştırmada, alacak vadelerindeki bu hızlı artışın, şirketlerin satış sonrası ödeme bekledikleri gün sayısının uzadığı anlamına geldiği belirtiliyor. Yani, her geçen gün daha fazla şirket tahsilatta gecikmeler yaşıyor, bu da nakit akışı sorunlarıyla karşılaşılabileceğine işaret ediyor. Araştırmaya göre, dünya genelinde, şirketlerin yüzde 17’si satış sonrası tahsilatları için 90 günden fazla bekliyor. Bu da sistemdeki likidite risklerini artırıyor.

Küresel likidite açığı kapanmadan devam edecek

 

Küresel çapta ulaşılan 30 trilyon dolarlık likidite açığının kapanmayacağının da vurgulandığı araştırmada, bu açığın 5 trilyon dolarlık kısmından ABD ve Avrupa’nın, 12 trilyon dolarlık rekor bölümünden ise Çin’in sorumlu olduğu belirtiliyor. Tüm bu belirsizlik ortamında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük finansal rahatlamanın, ödenmemiş faturaların daha hızlı ödenmesi ve tahsilat uygulamalarının iyileştirilmesiyle mümkün olacağı ifade edilen araştırmada, dünya genelindeki KOBİ’lerin alacaklarının hem büyümenin önündeki en büyük engel, hem de önemli bir kredi riski yarattığı vurgulanıyor. 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu